Congres Jeugd in Onderzoek


Open de link die per e-mail naar u is verstuurd
Vraag uw plaatsen zo snel mogelijk aan
Ga naar uw sessies en ontmoet de anderen


L1.1 Vroeg-preventieve interventies
Host: meerdere .
13-03-2017 13:30 -14:30
Beschikbare plaatsen: 21
Bekijk lezing
L1.2 Seksualiteit en middelengebruik in onderwijs en (pleeg)zorg
Host: meerdere .
13-03-2017 13:30 -14:30
Beschikbare plaatsen: 27
Bekijk lezing
L1.4 Risicotaxatie
Host: meerdere .
13-03-2017 13:30 -14:30
Beschikbare plaatsen: 20
Bekijk lezing
L1.5 Pleegzorg
Host: meerdere .
13-03-2017 13:30 -14:30
Beschikbare plaatsen: 33
Bekijk lezing
W 1.6 Werkzame elementen
Host: meerdere .
13-03-2017 13:30 -14:30
Beschikbare plaatsen: 1
Bekijk workshop
W 1.9 Cliënten: een serieuze partner aan elke tafel
Host: Karlijn Stals
13-03-2017 13:30 -14:30
Beschikbare plaatsen: 18
Bekijk workshop
W1.10 Oplossingsgericht werken
Host: Louis Cauffman
13-03-2017 13:30 -14:30
Beschikbare plaatsen: 4
Bekijk workshop
N1.13 De meest kwetsbare burgers: zo bereik je ze!
Host: Christa Nieuwboer
13-03-2017 13:30 -14:30
Beschikbare plaatsen: 1
Bekijk netwerktafel
N1.14 Benutten en inzetten van sociale netwerken in de pleegzorg
Host: Daphne Roelofs
13-03-2017 13:30 -14:30
Beschikbare plaatsen: 2
Bekijk netwerktafel
N1.16 Participatief werken met jongeren
Host: Inge Bramsen
13-03-2017 13:30 -14:30
Beschikbare plaatsen: 2
Bekijk netwerktafel
L1.3 Kosten-batenanalyses
Host: meerdere .
13-03-2017 13:30 -14:30
VOL
N1.12 Actiebegeleidend onderzoek
Host: Lucienne van Eijk
13-03-2017 13:30 -14:30
VOL
L2.2 Opvoeden
Host: meerdere .
13-03-2017 14:45 -15:45
Beschikbare plaatsen: 24
Bekijk lezing
L2.3 Eigen kracht
Host: meerdere .
13-03-2017 14:45 -15:45
Beschikbare plaatsen: 16
Bekijk lezing
L2.4 LVB
Host: meerdere .
13-03-2017 14:45 -15:45
Beschikbare plaatsen: 29
Bekijk lezing
L2.5 De rol van de school bij specifieke behoeften
Host: meerdere .
13-03-2017 14:45 -15:45
Beschikbare plaatsen: 15
Bekijk lezing
W 2.6 Herhaald beroep op JeugdzorgPlus: hoe dringen we het terug?
Host: Irene Koster
13-03-2017 14:45 -15:45
Beschikbare plaatsen: 11
Bekijk workshop
W 2.7 Samenwerken met ouders voor goede hulpverleningsresultaten:...
Host: Marieke de Greef
13-03-2017 14:45 -15:45
Beschikbare plaatsen: 7
Bekijk workshop
W 2.9 Naar betere samenwerking huisartspraktijk-buurtteams:
Host: meerdere .
13-03-2017 14:45 -15:45
Beschikbare plaatsen: 11
Bekijk workshop
W2.10 New approaches to evaluation: from ‘winning’ to ‘lear...
Host: Michael Little
13-03-2017 14:45 -15:45
Beschikbare plaatsen: 1
Bekijk workshop
N2.11 Richtlijnen; wie gebruikt ze (niet)?
Host: Karlijn Stals
13-03-2017 14:45 -15:45
Beschikbare plaatsen: 1
Bekijk netwerktafel
L2.1 JGZ
Host: meerdere .
13-03-2017 14:45 -15:45
VOL
W 2.8 Effectief leiding geven aan transformaties
Host: Tom van Yperen
13-03-2017 14:45 -15:45
VOL
N2.14 Participatief werken: via contextmapping naar een Gezonde Sc...
Host: Astrid Bontenbal
13-03-2017 14:45 -15:45
VOL
L3.1 Residentiële zorg
Host: meerdere .
13-03-2017 16:00 -17:00
Beschikbare plaatsen: 14
Bekijk lezing
L3.2 Taalontwikkeling
Host: meerdere .
13-03-2017 16:00 -17:00
Beschikbare plaatsen: 29
Bekijk lezing
L3.3 Scheiding
Host: meerdere .
13-03-2017 16:00 -17:00
Beschikbare plaatsen: 20
Bekijk lezing
L3.5 Algemeen werkzame factoren
Host: meerdere .
13-03-2017 16:00 -17:00
Beschikbare plaatsen: 10
Bekijk lezing
W 3.7 Dialoog: jeugdige, ouders en professionals in gesprek
Host: meerdere .
13-03-2017 16:00 -17:00
Beschikbare plaatsen: 4
Bekijk workshop
W 3.9 Transformatiedialogen: cijfers vertalen met verhalen
Host: Lianne Lekkerkerker
13-03-2017 16:00 -17:00
Beschikbare plaatsen: 9
Bekijk workshop
L3.4 Evaluatie wijkteams en jeugdhulp
Host: meerdere .
13-03-2017 16:00 -17:00
VOL
W 3.6 Lerend werken; een nieuwe kijk op evidencebased practice
Host: meerdere .
13-03-2017 16:00 -17:00
VOL
N3.10 De Lerende Databank Jeugd: niet alleen meten maar vooral ver...
Host: Inge Bastiaanssen
13-03-2017 16:00 -17:00
VOL
N3.11 Co-creatie van een ICT-platform voor JGZ: een sterk partners...
Host: Paula Zwijgers
13-03-2017 16:00 -17:00
VOL